Persondata politik, Kosmos ApS

Hvis du vælger at dele personoplysninger med Kosmos ApS, behandler vi disse i overensstemmelse med følgende persondatapolitik.

Kosmos ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Kosmos ApS beslutter til hvilke formål – og med hvilke hjælpemidler – der må foretages behandling af dine personoplysninger.

Tag kontakt til Kosmos ApS her:

Kosmos ApS

Nyhavn 63D, 1051 Kbh K

CVR: 40 19 93 06

Tlf.: +45 93 30 21 12

Mail: info@kosmos.dk

Baggrund for behandling af personoplysninger:

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Formålene med behandlingen:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os:

Hvis du har spørgsmål til os, vores side, ydelser, services eller andet, så kan du kontakte os via e-mail, telefon og kontaktformular (på hjemmeside).

Når du tager kontakt til os, behandler vi dine personoplysninger, så vi kan svare på din henvendelse, eller eventuelt levere en ydelse/service til dig. Vi behandler kun den information, som du selv giver os i forbindelse med vores kontakt.

Vi behandler typisk oplysninger som: Navn, email og telefonnummer. Eventuelt virksomhedsnavn.

Vi behandler disse oplysninger jævnfør databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk 1. litra f), og som (eventuel) kunde artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest 12 måneder efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed.

Ved indgået samarbejde (kontrakt) – enten som kunde eller via ansættelse – så gemmes dine oplysninger i 5 år jf. bogføringsloven. Se næste afsnit.

Når du er kunde hos os:

Som kunde hos Kosmos ApS, bliver vi nødt til at registrere en række oplysninger om din virksomhed, for at kunne udføre vores arbejde fyldestgørende. Dette indebærer at vi typisk vil behandle følgende oplysninger:

De data vi behandler er:

Navn, titel, adresse, konto/betalingsoplysninger, telefonnummer, e-mail, CVR

Vi behandler de modtagne oplysninger:

for at kunne komme i kontakt med den kontaktperson, som har ansvaret for samarbejdet

for at kunne udarbejde fyldestgørende samarbejdskontakt med de korrekte oplysninger,

for at kunne udskrive faktura og modtage betaling for samarbejdet ved indgået aftale

Vi behandler personoplysninger om vores kunder jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Vi opbevarer oplysningerne, så længe at du er kunde hos os. I det øjeblik, at kunderelationen ophører, så vil vi slette personoplysningerne, når vores udestående er afsluttet. Dog er vi forpligtiget til at opbevare regnskabsbilag i minimum 5 år efter senest aflagte årsregnskab.

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Databehandlerne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, IT-hosting, databaser, regnskab, løn osv.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi har derfor indgået aftaler herom med de virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Kosmos ApS anvender følgende databehandlere:

Følgende virksomheder behandler personoplysninger på vegne af Kosmos ApS. Herunder finder du en liste over hvilke virksomheder vi har et samarbejde med, samt den databehandleraftale vi har indgået. I databehandleraftalen kan du læse mere om de specifikke aftaler.

Databehandlernes kontaktinformationer:

 1. one.com Group AB (se databehandleraftale her)
 2. Danløn, Danske Lønsystemer A/S, Engholmvej 8, 3450 Allerød, CVR: 15611472 (se databehandleraftale her)
 3. Dinero Regnskab ApS, Vesterbrogade 1 L, 6. sal, CVR: 34731543 (se databehandleraftale her)
 4. Danastar ApS, Svanemøllevej 70, 2900 Hellerup, CVR: 21115517 (se databehandleraftale her)

Dine rettigheder

Du har jf. databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, så skal du kontakte os.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 2. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 3. Ret til berigtigelse (rettelse)
 4. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 5. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 6. Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 7. Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 8. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan altid få slettet dine oplysninger ved henvendelse til:

Samir Tabib

Mail: s@kosmos.dk

Mudi Meng

Mail: m@kosmos.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til selv at læse og undersøge mere om disse regler og den nye persondataforordning.

Senest opdateret 16. Marts 2021